O festivalu

V roce 2016 slavíme hned dvě významná výročí, vztahující se k W. A. Mozartovi. Přesně 260 let od jeho narození uplynulo 27. ledna. A přesně 225 let od jeho úmrtí uplyne 5. prosince. O životě W. A. Mozarta bylo řečeno i napsáno mnoho, a proto si připomeňme jen pár událostí.
Wolfgang Amadeus Mozart, celým jménem Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (27. ledna 1756, Salzburg – 5. prosince 1791, Vídeň) se narodil jako sedmé dítě Leopolda a Anny Marie Mozartových. Dospělosti se však dožili jen Wolfgang a jeho starší sestra Maria Anna - Nannerl.
Dětství strávil na dlouhých turné po celé Evropě, kde byli on a jeho sestra představováni jako zázračné děti.
První návštěva českých zemí se uskutečnila na podzim roku 1776. Celá rodina se před epidemií neštovic uchýlila nejdříve do Brna a poté, co u Wolfganga propukají neštovice, přijímají pozvání olomouckého kapitulního děkana hraběte Leopolda Antonína Podštatského z Prusinovic do Olomouce. V Olomouci skládá Wolfgang 6. symfonii F dur KV 43 nazvanou Olomoucká.
První návštěvu Prahy podniká Mozart až roku 1787 poté, co zde slavily úspěch dvě jeho opery – Únos ze serailu a později i Figarova svatba, kterou vídeňské publikum přijalo velmi chladně.
Pražské publikum Mozarta oslavuje a na jeho počest pořádá mnoho společenských akcí. V rámci této návštěvy Mozart uspořádá 19. ledna v Nosticově divadle hudební akademii, na které uvede Symfonii D dur KV 504 "Pražskou". Do Prahy se Mozart vrací ještě v létě téhož roku a přiváží nedokončenou partituru své opery Don Giovanni. Dílo uvede s famózním úspěchem v Nosticově divadle, 29. října 1787.
V Praze se Mozart ubytoval v domě U tří zlatých lvů a své volné chvíle trávil u manželů Duškových - skladatele Františka Xavera Duška a jeho manželky, pěvkyně Josefíny. Místem jeho pobytu jak v říjnu 1787, tak opět v roce 1791, byla Duškových vila Bertramka na Smíchově, který tehdy ještě nepatřil mezi pražská města. Manželé Duškovi zůstali spřáteleni s Konstancií Mozartovou i po smrti jejího muže.
Mozartova poslední návštěva Prahy se uskutečnila v roce 1791, kdy si čeští stavové objednali operu na oslavu korunovace císaře Leopolda II. českým králem. Mozart, v tu dobu již nemocen a vyčerpán, skládá La clemenza di Tito, operu, která kvůli předpojatosti dvora vůči Mozartovi nesklidila velký úspěch.
Mozart se vrací do Vídně, kde pokračuje v práci na opeře Kouzelná flétna a především na Requiem, které se mu již dokončit nepodaří. Umírá ve Vídni 5. prosince 1791.
Mozart je považován za jednoho z největších géniů všech dob, a proto je jeho jméno vždy spojováno s něčím výjimečným.
Stejně tak festival I´Mozart bude synonymem pro mimořádný zážitek oslavující genialitu a lidskou jedinečnost.