Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je přední české hudební těleso s úctyhodnou tradicí a mezinárodním renomé, orchestr byl založen roku 1934 dirigentem a hudebním organizátorem Rudolfem Pekárkem. Zkratka FOK vymezuje aktivity tělesa - Film–Opera–Koncert.