Orchestr a sbor Národního divadla

Orchestr a sbor Národního divadla v Praze patří mezi nejlepší a nejznámější soubory v České republice. Působí jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Pěvecký soubor tvoří 65 ženských a mužských hlasů. Orchestr čítá 134 stálých hudebníků. Obě tělesa se orientují jak na klasické, tak i moderní interpretace oper.